Whitecaps
Whitecaps
Lithograph.
20" x 30"
2009
$600